Çevre ve Kalite

Dünya Doğayı Koruma Vakfı

Üretimini yaptığımız elektriğin meydana gelmesi sırasında, sera gazı emisyonlarının azaltılmasını sağladığımız ve temiz enerji üretimine katkıda bulunduğumuz için WWF tarafından uygun görülen uluslararası geçerliliğe sahip The Gold Standart sertifikası ile belgelendirildik.

Devam Eden Projeler

Santrallerimiz