ENERGO-PRO GÜRCİSTAN

Müşteri sayısı, satış oranı ve hizmet verdiği alan üzerinden hesaplandığında ENERGO-PRO Gürcistan, Gürcistan’nın en büyük enerji şirketidir.

Şirket 2 tane dağıtım şirketi aracılığıyla enerji tedariki yapmakta ve ülkenin %70'ine güvenilir enerji sağlamaktadır.585 MW kurulu gücü ve 2075 GWh'ı aşan yıllık ortalama üretimi ile 15 tane hidroelektrik ve 1 adet 110MW kapasiteli doğalgaz santralini yönetmektedir. 

Şirket ağırlıklı olarak sahip olduğu HES’lerin bakımına ve modernizasyonuna yatırım yapmaktadır. Aynı zamanda elektrik ağının iyileştirilmesi ve müşterilerine yüksek kalitede elektrik tedarik edebilmek için devamlı elektrik şebekesi bakımı ve kapsadığı alana, yeniden ölçüm projeleri gerçekleştirmektedir. ENERGO-PRO Gürcistan santral iyileştirmelerini kusursuz elektrik üretim süreci ve teknolojik modernleşmeyle sağlamayı hedeflemektedir.

LAJANURI HES

Santral tipi: hidroelektrik

Kurulu gücü: 112,50 MW

Ortalama yıllık üretim:  360,000 MWh

Tarih: faaliyet başlangıcı 1960, ENERGO-PRO Gürcistan tarafından 2007 edinilmiştir

ATSI HES

Santral tipi:  hidroelektrik; Acharstskali nehri üzerine kurulmuş

Kurulu gücü: 16.00 MW

Ortalama yıllık üretim:  68, MWh

Tarih: faaliyet başlangıcı 1942, ETG tarafından 2007 edinilmiştir.

RIONI HES

Santral tipi:  hidroelektrik; derivasyon tipi

Kurulu gücü: 48.00 MW

Ortalama yıllık üretim:  300,000

Tarih: faaliyet başlangıcı 1933, ENERGO-PRO Gürcistan tarafından 2007 edinilmiştir.

SATKSHENISI HES

Santral tipi: hidroelektrik;

Kurulu gücü:  14,00 MW

Ortalama yıllık üretim: 55,000 MWh

Tarih: faaliyete başlangıç 1952, EP tarafından 2007 edinilmiştir.

CHITAKHEVI HES

 Santral tipi: hidroelektrik

Kurulu gücü: 21,00 MW

Ortalama yıllık üretim: 110,000 MWh

Tarih:1940-1951 yapımı, EP tarafından 2008 edinilmiştir

MARTHOPI HES

Santral tipi: hidroelektrik

Kurulu gücü: 4.00 MW

Ortalama yıllık üretim: 43,000 MWh

Tarih: 1952 yapımı, ENERGO-PRO Gürcistan tarafından 2008 edinilmiştir

ORTACHALA HES

Santral tipi: hidroelektrik

Kurulu gücü: 18,00 MW

Ortalama yıllık üretim: 90,000 MWh

Tarih:1951-1953 yapımı, EP tarafından 2008 edinilmiştir.

GUMATI HES

 Santraller: Gumati HES I, Gumati HES II

Santral tipi: hidroelektrik

Kurulu gücü: 66,80 MW

Ortalama yıllık üretim: 37,000 MWh

Tarih: faaliyet başlangıcı 1958, EP tarafından 2007 edinilmiştir.

SHAORI-TKIBULI HES

Santraller: Shaori HES, Dzervula HES

Santral tipi: hidroelektrik

Kurulu gücü: 118.40 MW

Tarih: 259,000 MWh

Ortalama yıllık üretim: 1955-1956 yapımı, EP tarafından 2007 edinilmiştir.

SIONI HES

 Santral tipi: hidroelektrik

Kurulu gücü: 9.00 MW

Tarih: 1964 faaliyet başlangıcı, ENERGO-PRO Gürcistan tarafından 2009 edinilmiştir.

Ortalama yıllık üretim:  31,000 MWh

CHKOROTSKU HES

Santral tipi: hidroelektrik

Kurulu gücü: 5.00 MW

Ortalama yıllık üretim: 21,000 MWh

Tarih:1967 faaliyet başlangıcı,. 1972de hasar nedeniyle durdurulmuştur. 1988 tekrar faaliyete baslar,ENERGO-PRO Gürcistan tarafından 2009 edinilmiştir.

ZAGHESI HES

Santral tipi: hidroelektrik; derivasyon tipi

Kurulu gücü: 41,00 MW

Ortalama yıllık üretim: 155,000 MWh

Tarih:1923 yapımı; 1927 faaliyet başlangıcı, ENERGO-PRO Gürcistan tarafından 2009 edinilmiştir.

KINKISHA HEs

Santral tipi:  hidroelektrik

Kurulu gücü: 0.80 MW

Ortalama yıllık üretim: 1,200 MWh

Tarih: EP tarafından edinilmiştir.

GARDABANI Doğalgaz santrali

Santral tipi: gaz santrali

Kurulu gücü: 110 MW olarak 300MW yükselmesi bekleniyor

Ortalama yıllık üretim: 1,200 MWh

Tarih: ENERGO-PRO Gürcistan tarafından 2009 edinilmiştir.