KARAKURT BARAJI

Santral tipi: hidroelektrik, Rezervuarlı Baraj tipi

Kurulu gücü: 99,50 MW

Ortalama yıllık  üretim: 346 GWh

  EPDK tarafından 24 Şubat 2011 yılında Bilsev Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Firmasına 49 yıllık üretim lisansı verilmiştir.

  99,50 MW kurulu gücü ile Türkiye’nin en büyük Yenilenebilir Hidroelektrik Enerji kaynaklarından birisidir.

  Yıllık ortalama enerji üretimi 346 GWh tir.

  Karakurt Barajı ve HES Projesi, Kars ili Sarıkamış ilçesi sınırları içerisinde, Aras Nehri üzerinde 1380.0 m talveg kotunda planlanmıştır. Projenin amacı sadece elektrik enerjisi üretmek olup, sulama ve taşkın kontrolü gibi amaçları bulunmamaktadır.

  Karakurt Barajı ASFALT Çekirdekli Kaya dolgu Baraj olarak 137 m yüksekliğinde ve rezervuar hacmi 590 hm3 olarak planlanmıştır.

  Yüksek rezervuar kapasitesinden dolayı yıllık ortalama akımın 34%’lük kısmını regüle edebilmekte ve pik saatlerde üretim yapabilmektedir.

Karakurt Barajı ve HES Projesi kesin proje ve inşaat aşamasındadır